W naszych rozważaniach zajmiemy się problematyką świadomości klientów dotyczącej pozycjonowania stron. Odpowiemy sobie na pytania: dlaczego klient może być niezadowolony z usług agencji nawet pomimo wysokich pozycji? Co można zrobić, aby zwiększyć świadomość klienta i nakierować go na właściwe tory?