Najczęściej stosowanym narzędziem interakcji firmy z klientem jest regularny i dobrze wykonany newsletter. Niestety niektóre branże nadużywały tego środka komunikacji, przez co e-mail marketing traktowany jest przez większość użytkowników jak spam.

Zwiększenie zaufania do poczty elektronicznej

Co zrobić aby zwiększyć zaufanie do poczty elektronicznej? Nawiązując do koncepcji permission marketingu, odbiorca wiadomości powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów od wybranej firmy. Jako, że jest to kontakt bezpośredni powinien być skrupulatnie przemyślany i przygotowany. Pamiętajmy, iż naszym celem jest budowa lojalności konsumenckiej, stworzenie prawidłowej relacji z naszym potencjalnym klientem oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy, co z pewnością będzie przekładać się w przyszłości na zysk. Zadowolony odbiorca będzie kupować nasze produkty, a przede wszystkim polecał go innym. IAB Polska szacuje, że ogólna liczna miesięcznie wysyłanego e-mail marketingu, pod różną postacią, wynosi ponad 200 milionów, z czego wynika, iż statystyczny odbiorca otrzymuje przynajmniej 20 różnych wiadomości reklamowych, a ich liczba ciągle wzrasta.

Jak powinien wyglądać dobry newsletter?

Przede wszystkim wiadomości powinny być precyzyjnie sformułowane, a nadawcą winien być podmiot, któremu użytkownik rzeczywiście przekazał swój adres e-mail. Zgoda na przesyłanie komercyjnego newslettera jest niezbędna, gdyż zakazane jest przesyłanie niezamówionych wiadomości reklamowych poprzez pocztę elektroniczną. Odbiorca musi świadomie wyrazić ową zgodę lub nadawcą i odbiorcą są w relacji biznesowej. Wysyłane informacje powinny być zrozumiałe, bez fałszywych i zwodniczych treści, a tytuł nie może wprowadzać w błąd co do zawartości oraz intencji przekazu. Firma nie może zbierać adresów poczty elektronicznej od osób trzecich, dlatego stosujmy mechanizm podwójnego potwierdzania, weryfikujący prawidłowość danych. Dodatkowo użytkownik ma prawo do zgłoszenia chęci usunięcia jego e-maila z danej bazy, bez podania przyczyny, a nadawca powinien niezwłocznie ustosunkować się do tej prośby i automatycznie wykonać polecenie.

Cechy dobrego newslettera

Do utrzymywania dobrej jakości newslettera jesteśmy zobowiązani do stosowania odpowiednich praktyk:

  • właściwy opis pola „Od” wiadomości,
  • umieszczanie w polu „Od” nazwy podmiotu wysyłającego wiadomość,
  • podanie odpowiedniego adresu e-mail w polu”Odpowiedz do” (nieobowiązkowe),
  • w stopce wiadomości powinna być nazwa podmiotu dysponującego listą mailingową,
  • umieszczenie w każdej wiadomości informacji o sposobie pozyskania adresu odbiorcy,
  • odpowiednia higiena listy mailingowej,
  • podział listy mailingowej na grupy pozwoli na wysyłanie trafnych wiadomości do konkretnych użytkowników.

E-mail marketing

Głównym celem jest wzbudzenie w użytkowniku chęci otwarcia wiadomości, dlatego tak ważnym obiektem jest temat. Powinien przykuwać uwagę, być interesujący. Mało istotne informacje w stylu „Newsletter 07/2015” nie są zachęcające. Najlepiej jak by był pisany językiem korzyści. Uzupełnieniem trafnego tematu jest treść głównego przekazu. Coraz częściej występuje w formie bogatej grafiki. Musi przykuwać uwagę, dlatego powinniśmy poznać preferencje klienta: co kupił, gdzie mieszka, stan cywilny, zainteresowania, czy otwiera nasz newsletter oraz zachowanie na stronie. Prowadzanie skutecznej kampanii mailingowej potrzebuje czasu, dlatego trzeba wykazać się cierpliwością i konsekwencją.

Jak prawidłowo stosować e-mail marketing
Oceń ten wpis